Casa Memorială Lucian Blaga

Casa Memorială Lucian Blaga din Lancrăm

Îmi place tare mult să vizitez case memoriale, locuri profunde și duioase în care descoperi nu atât personalitatea, cât mai ales omul despre care ai aflat din manualele de la școală. De aceea, ori de câte ori se ivește ocazia de a trece pe lângă astfel de muzee literare, nu evităm să oprim, să vizităm acel …